elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: brem

brem , brem , zekere plant of heestergewas, in deze streken wel aan de heidekanten en onbebouwde akkers gevonden wordende; het draagt gele bloemen. Deszelfs zaad wo
Bron: Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.
brem , [geslacht in de Vlinderbloemenfamilie] , bremme , (vrouwelijk) , genista.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
brem  , brumme , brem.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
brem , brem , m , brem Zó zoer as brem Zo zuur als brem.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
brem , brem , zelfstandig naamwoord de , Kuch. Zie bremme.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
brem , bröm , mannelijk, vrouwelijk , brem, Sarothamnus scoparius.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
brem , braom , de , braomen , 1. brem De beste bessems waren van braom en ries (Sle), zie ook pinksterbloem 2. braam (Zuidwest-Drenthe, noord)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
brem , brem , de , (Zuidwest-Drenthe, zuid) = 1. brem, z. ook braom(-) 2. brijn Zo zolt as brem erg zout (Zuidwest-Drenthe, zuid), zie ook drem II
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
brem , drem , (Zuidwest-Drenthe), in Het is zo zolt as drem erg zout. Ook Het is zo zoer as drem (Pes), zie ook brem
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
brem , brem , (Gunninks woordenlijst van 1908) in: Gunninks woordenlijst van 1908: zo zòlt as brem ‘zeer zout’. Zie ook: bremzòlt
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
brem , braom , brem , zelfstandig naamwoord , de 1. bekende struik: brem 2. opstaand randje op snede van metaal
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
brem , zich 'nne briem doer z'n koont laote trêkke , gierig , (gierig zijn) zich 'nne briem doer z'n koont laote trêkke
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
brem , brèm , zelfstandig naamwoord , sterke drank (Den Bosch en Meierij)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
brem , brum , (vrouwelijk) , brumme , brumke , brem , Get brum aafsnieje.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
brem , brum , gewone brem, bezemkruid (Sarothamnus scoparius); eine brumme baesem – een bezem die van bremtakken is gemaakt
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
brem , bräöm , brum , zelfstandig naamwoord, mannelijk , tweede vorm Ospels; brem
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
brem , brum , brumme , brem
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal