elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: briefkaart

briefkaart , [poststuk] , brievekaort , brievekaortsje , Je mot me tussebeije ’es ’en brievekaortsje schrijve.
Bron: Beets, A. (1927), ‘Utrechtsche Volkswoorden en Volksgezegden’, in: Driemaandelijksche bladen 22, 1, 1-30, 73-84. Groningen
briefkaart , breifkaart , vrouwelijk , breifkaarte , breifkaertje , briefkaart.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
briefkaart , breefkaerte , briefkaerte , briefkaart.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
briefkaart , briefkaort , de , briefkaart Aj atmet hen Beilen gaot, woj dan wal even een paar breefkaorten metnemen? (Hijk)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
briefkaart , briefkaarte , briefkaart
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
briefkaart , briefkaorte , brievekaorte , zelfstandig naamwoord , de; briefkaart
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
briefkaart , brievekaort , zelfstandig naamwoord , briefkaart; Mar ’t viel nogal mee, want nao drie daoge zwaor verdriet kwaamp er innen brievekaort van Keese... (Naarus; ps. v. Bernard de Pont; in: Groot Tilburg 1941; CuBra); Cees Robben – Ge kunt beter ’n brievekaort nemen... (19780902); WBD III.3.1:439 ‘brievenkaart' = briefkaart; A.P. de Bont, Dialect v. Kempenland (1958): (onder 'kaort’) brievekaort - briefkaart
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
briefkaart , braefkaart , briefkaart
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal