elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: brievenbus

brievenbus , breivebös , vrouwelijk , breivebösse , brievenbus.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
brievenbus , breembusse , briembusse , brievenbus.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
brievenbus , brievenbus , de , brievenbus Nou mit de brevenbussen komp de bode nooit meer an hoes (Wes)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
brievenbus , brievebusse , brievebus , zelfstandig naamwoord , de; brievenbus
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
brievenbus , brievenbusse , (met lange ie) , (zelfstandig naamwoord) , brievenbus. Zie ook: busse, loerkleppe.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
brievenbus , [brievenbus] , brevebös , (vrouwelijk) , brievenbus
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
brievenbus , brevebös , zelfstandig naamwoord, vrouwelijk , brevebösse , brievenbus
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
brievenbus , braevebus , brievenbus
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal