elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: dammen

dammen , [damleggen, eten] , dammen , (transitief werkwoord) , damleggen, eten, men zegt alzoo van iemand die fiks gegeten heeft, hij heeft een goeden dam gelegd. Van daar het spreekwoord: “eerst dammen en dan hoozen.” d.i.: eerst eten en dan drinken.
Bron: Bouman, J. (1871), De Volkstaal in Noordholland, Purmerend.
dammen , [een nest maken (door varkens)] , dammen , (zwak werkwoord) , een nest maken om te werpen; van varkens gezegd: ’t varken damt. (Doetinchem).
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
dammen , dammen , zie koukhouen *.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
dammen , damme , werkwoord , Een dam leggen. Zegswijze eerst damme, den (h)ôze, schertsend voor: eerst flink eten, daarna stevig drinken.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
dammen , damme , damde, haet gedamp , dammen.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
dammen , dammen , zwak werkwoord, onovergankelijk , damspel spelen Ik mag wel graog een pottie dammen (Anl), Wij mugt ’s aovends geern dammen, de tillevisie is toch niks an (Eex)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
dammen , dammen , zwak werkwoord, overgankelijk , (Zuidwest-Drenthe) = een dam plaatsen Die sloot musse wij mar dammen (Ruw)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
dammen , dammen , werkwoord , 1. dammen: afdammen van een kanaal, een sloot enz. 2. het damspel spelen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal