elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: dezelfde

dezelfde , dezölde , dezulde, dezulfde , dezölde (Stad-Groningsch) = dezulde = dezulfde = dezelfde.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
dezelfde , denzeln , vrouwelijk: dezelfde, onzijdig: tzelfde< , dezelfde
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
dezelfde , dezėllẹfde , dezelfde. Ummer dezėlẹfde sjaele wauel: steeds dezelfde onzin.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
dezelfde , dezéllefden , dezelfde , D’n duuvel schét aalté óp dezéllefden hóóp. De duivel schijt altijd op dezelfde hoop. Waar geld is wil meer geld zijn.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
dezelfde , dezelde , dezelfde , aanwijzend voornaamwoord , dezelfde
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
dezelfde , [identiek, gelijk] , dezelde , (aanwijzend voornaamwoord) , dezelfde.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
dezelfde , dezelleje , dezelfdje , voornaamwoord , dezelfde
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal