elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: eeuwig

eeuwig , [versterking] , ieuwîg , (= eeuwig), als versterkend bijw.: ieuwîg mooi, enz. Gron. ijvîg, ijwîg (mooi, lelk, lank, enz.).
Bron: Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift
eeuwig , ijwîg , ijvîg, aiwîg , eeuwig; altied en ijwîg, tautologie = altijd, steeds met ongunstige beteekenis; hij zit altied en ijwîg in de harbarg; zij ’s altied en ijwîg narrig en prötêlg; hij stait altied en ijwîg laot op, enz. – Ook als bijwoord: ijwîg mooi, voel, lelk, vervelend, enz.; doar zag ’k ijwîg tegen an; doar heb ’k ’n ijvîgen wark mit had = ontzettend veel werk. En als tusschenwerpsel: wel ijwîg = wel verbazend! enz. Vgl. Vondel: eeuwigh en altijt, (Lucifer). Zie ook: ijbals.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
eeuwig , éwwig , eeuwig, reuze ’t Is éwwig zund) het is reuzejammer.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
eeuwig , eêuwig , bijvoeglijk naamwoord en bijwoord , in de zegswijze ’t is eêuwig verlamd, het is toch bar. – ’t Is eêuwig (’n eêuwige) zonde, het is erg jammer.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
eeuwig , eêuwigse , eêuwisse , bijvoeglijk naamwoord en bijwoord , Buitengewoon lang of erg. | ’t Duurde ’n eêuwigse toid. ’t Is ’n eêuwigse zonde. Hiernaast komt de geassimileerde vorm ‘eêuwisse’ voor.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
eeuwig , eewich , eeuwig. Eewich en erfelik: eeuwig en altijd.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
eeuwig , eeuwig en erfelijk , bijwoord , altijd maar weer (KRS: Wijk, Werk, Bunn; LPW: IJss, Mont, Cab) Ook in de Vechtstreek (Van Veen 1989, p. 53).
Bron: Scholtmeijer, H. (1993), Zuidutrechts Woordenboek – Dialecten en volksleven in Kromme-Rijnstreek en Lopikerwaard, Utrecht
eeuwig , iewig , erg; * iewig zunde: erg jammer.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
eeuwig , ieuwig , eiwig, aiwig, eeuwig , bijvoeglijk naamwoord, bijwoord , (Zuidoost-Drents zandgebied, Midden-Drenthe) Ook eiwig (Zuidoost-Drents veengebied), aiwig (Kop van Drenthe), eeuwig (Noord-Drenthe, Zuid-Drenthe) = 1. eeuwig, altijd Hij is aaid en eeuwig te laot (Eex), Ie kunt het niet eeuwig volholden (Bei), Hie mient dat hie een ieuwig leven hef (Schl), Hie zit eeuwig te zeuren (Gas), In der ieuwige dagen niet nooit (Sle), Die kwam ieuwig en altied te laat (Bor) 2. versterkend Het is eeuwig zunde (Mep), ...ieuwig jammer dat ik het niet zien hebbe (Sle), Het is een ieuwig mooi laand daor in en um Dwingel (ku), Het is iewig verdomd ik doe het in geen geval (N:Sle)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
eeuwig , eeuwig , eeuwig
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
eeuwig , uwweg , eeuwig , Ik zit uwweg én aalté aachter de kómpjoeter és ik wir iet nuuws gevonden héb. Ik zit eeuwig en altijd achter de computer als ik weer iets nieuws gevonden heb.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
eeuwig , iewig , ieuwig, eeuwig, ewig , bijvoeglijk naamwoord, bijwoord , 1. altijd blijvend 2. steeds maar doorgaand, steeds weer de kop opstekend 3. in hoge mate
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
eeuwig , êêuweg , bijvoeglijk naamwoord , eeuwig ’t Is êêuweg zonde ’t Is bijzonder jammer ’t Is êêuweg en altijd ‘tzelfde Het is altijd hetzelfde liedje
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
eeuwig , iewig , bijvoeglijk naamwoord , eeuwig , VB: Ich bliéf dich iewig daankber Ook in iewig zeut: intens zoet.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
eeuwig , [tegenover tijdelijk] , öwig , eeuwig
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
eeuwig , öwig èn altèìjd , eeuwig en altijd
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
eeuwig , iewig , 1. bn., eeuwig. IJ met zien iewige segrette; 2. bw., heel erg. Dät is iewig zunde.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
eeuwig , iwwig , eeuwig , Hèij zit ’r iwwig én âltè durhinne te prôte. Hij zit er voortdurend doorheen te praten.
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
eeuwig , ieëwig , eeuwig , Hae zuut t’r oet of d’r ’t ieëwig laeve haet. Waat doortj ieëwig?
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
eeuwig , ieëwig , bijvoeglijk naamwoord , eeuwig
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
eeuwig , euweg , bijwoord, bijvoeglijk naamwoord , eeuwig; korte eu; Cees Robben – Euwig jong.. en euwig oud. (19700417); ‘As gij dè veur mekare wit te boksen, zal ik oe euwig dankbaor zèèn…’ (Lodewijk van den Bredevoort – ps. v. Jo van Tilborg, Kosset den brèùne eigeluk wel trekken? Dl. 1, Tilburg 2006); Ik heb toen boven op de zolder bij ons thèùs, op men knieën un héél rôzenhuuke zitten bidden, dè’k mar nôot naor de hel zô hoeven. Euwig braande, des lang. (Lodewijk van den Bredevoort – ps. v. Jo van Tilborg, Kosset den brèùne eigeluk wel trekken? Dl. 1, Tilburg 2006); 's Moeder heej ôk nie 't euwege lèève. (Jos Naaijkens; ‘Mènne ceeveej’; CuBra); uitdr: Henk van Rijen: euweg sund - bijzonder jammer; A.P. de Bont: bnw. en bijw. 'éuwig' - eeuwig
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
eeuwig , ieëwig , eeuwig
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal