elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: eierkorf

eierkorf , aierkörf , eierkorf. fig. in: hij ’s bang veur zien aierkörf = hij draagt veel zorg voor zijne gezondheid, eigenlijk: voor zijn lichaam. Vgl. het Friesch: Hij docht dat ek al om sijn eigen koer mei aeijen (is op eigen voordeel bedacht).
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
eierkorf , äierkuarf , mannelijk , eiermand (korf); bånge wiään vüür zienen äierkuarf: zich zorgen maken om zijn gezondheid
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
eierkorf , eierkörf , mannelijk , eierkörf , eierkorf.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
eierkorf , eierkörf , 1. korf voor vervoer van eieren. 2. aanduiding voor: lijf en leden.
Bron: Bos-Vlaskamp, G. e.a. (1994), Olster woorden, Olst.
eierkorf , eierkörf , de , eiermand Hie is bang veur zien eierkörfien hij is zeer behoedzaam en voorzichtig (Oos)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
eierkorf , eijerkurf , eiermand. mè d’n eijerkurf kommen, op kraamvisite komen.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
eierkorf , eierkörf , zelfstandig naamwoord , de; lichaam
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
eierkorf , èìjerkörref , eiermand
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
eierkorf , eierkörf , (zelfstandig naamwoord) , 1. eierkorf; 2. eigen hachje, lichaam.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal