elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: eigenen

eigenen , eegen , werkwoord , gewennen, eigen doen worden, gerust stellen, tevreden houden, bv. ’n kind eegen.
Bron: Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift
eigenen , eigene , eigende, haet of is geëigent , passen bij. Dat eigent zich dao niet bie: dat past daar niet bij.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
eigenen , ieng , gehoorzamen, luisteren; * iegt oe!: gedraag je!
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
eigenen , iegen , eigen, egen , zwak werkwoord, (on)overgankelijk , (Zuidoost-Drents zandgebied). Ook eigen (Zuidoost-Drenthe, wb, dva), egen (wb) = 1. gewennen (Zuidoost-Drenthe) Hij kan zuk door nich eigen, hij wil der wal geern weer vort (Bco) 2. tevreden houden (wb) De vrouw kan het kind niet langer egen 3. eigen maken (dva) 4. meegeven, meewerken (Zuidoost-Drents zandgebied) Toe, Rieks, iege dij toch bijv. help even bij het aantrekken van de jas (Pdh) 5. geschikt zijn (Zuidwest-Drenthe, zuid) Det holt eigent ook neet um er meubels van te maken (Rui), (wederk.) Die kleur iegent zuk hiel goed veur een jurk (Wee), Dat stukkien land iegent zuk der wal toe um der bonen te verbouwen (Oos)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
eigenen , eigenen , werkwoord , geschikt zijn voor/om
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
eigenen , [geschikt zijn voor] , eigene , eigentj, eigendje, ge-eigendj , zich eigene, geschikt zijn voor , Det stief pepeer eigentj zich neet òm in te pakke.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal