elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: eiland

eiland , ailand , eiland. Wanneer men op ’t Hoogeland spreekt van ’t ailand, dan bedoelt men daarmede Rottumeroog, vóór 1877 eigendom der provincie Groningen, toen Rijksdomein geworden. In Veendam noemt men de strooken land aldus die begrensd worden door twee wijken welke in het Oosterdiep uitloopen. Eén ervan draagt den naam van Blanksteiner –, in den wandel: golden ailand.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
eiland , äilaond , onzijdig , eiland
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
eiland , eilanjt , onzijdig , eilènj , eilènjtje , eiland.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
eiland , eiland , aailand , eilanden , Ook aailand (Kop van Drenthe, Veenkoloniën) = eiland IJ kunt best een keer kommen, ij woont toch niet op een eiland (Pdh)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
eiland , eiland , eiland
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
eiland , eilaand , zelfstandig naamwoord , et; eiland
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
eiland , aailand , zelfstandig naamwoord , aailande , aailandtjie , eiland De Tiengemeete is nog een echt aailand Tiengemeten is nog een echt eiland
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
eiland , eîlândj , eilând , zelfstandig naamwoord, onzijdig , eîlândje/eîlêndj/eîlânde , eîlêndje , eerste vorm Nederweerts, Ospels; tweede vorm Weerts (stadweerts), Buitenijen (kerkdorpen rondom stadskern); eiland
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal