elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: enige

enige , [waarvan er geen tweede is] , ienîgste , éénige; ienîgste dochter = eenige dochter, tevens eenigst kind, Gron. ijnigste dochter, enz.
Bron: Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift
enige  , ennige , eenige.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
enige , énnige , enige.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
enige , ènnegte , telwoord , enige, enkele. ‘k Hè oew al ènnegte keere geworschaawd, mar naaw is ’t de lèste keer gewist. ’k Heb je al enkele keren gewaarschuwd ...
Bron: Naaijkens, J. (1992), Dè’s Biks – Verklarende Dialectwoordenlijst, Hilvarenbeek
enige , innige , enige.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
enige , ennegte , voornaamwoord , enkele (West-Brabant)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
enige , [enige] , einsig , insige, einige, insigste , enige , Doe bès neet de einsigste dae det vintj!
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
enige , ennige , (meervoud) enkelen
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
enige , ennige , telwoord , enkele
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
enige , ènnige , ènnegt, innigte , onbepaald voornaamwoord , enige, enkele, een paar; uiteenlopende uitspraak; ènnige; Cees Robben – Aleen mar verlet naor ennige stessel-kiesjes... (19720414); ènnigte; ... al was ze wel ennigte jaoren aawer as hij. (Jan Jaansen; ps. v. Piet Heerkens svd; De nuuwe kapelaon van Baozel, afl. 4; NTC 22-10-1938); As ge ennigte weken gelejen dur den ekker liept, zodde gezee hebben: dè wordt niks mee 't gruun; (Kubke Kladder; ps. v. Pierre van Beek; NTC; Uit ‘t klokhuis van Brabant 3; 23-10-1929); - We hebben hier ok ennigte schone grote museums. (Naarus; ps. v. Bernard de Pont; in: Groot Tilburg 1941; CuBra); Ennigte daage van te veure... (Naarus; ps. v. Bernard de Pont; in: Groot Tilburg 1941; CuBra); Cees Robben – ennigte spie – een paar stuivers (19551119); Piet van Beers – ‘Schabbernak’: Nao ènnigte weeke waare de Tilbörgers/ Daor al hillemol op ötgekeeke. (Spoeje doemmeniemer; 2009); Piet van Beers – ‘Strompele’: Al ènigte maonde ha ik laast (...) van menne rechterknie'. (Spoeje doemmeniemer; 2009); WBD III.4.4:257 'enigte' gering aantal; ènnegte; Der stónne nòg ènnegte koej in de waaj. Kees en Bart: ènnegte (passim); A.P. de Bont: ennegte - telw. - enige; Jan Naaijkens - Dè's Biks - 1992 – ènnegte - telwoord enige, enkele; innigte; Hullie moeder had innigte weeke geleeje nog gevraogd of ze mee naor de stad ging om wè bloeskes en ’n broek te gaon kôope. (Jos Naaijkens; ‘Middelbaoreschoolperiekelen’; CuBra, ca 2005); innegte; enige; zie ènnegte
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal