elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: ereboog

ereboog  , ierebaog , eerenboog.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
ereboog , eerebaoch , mannelijk , eerebäöch , erepoort.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
ereboog , ieërebooch , versiering door buurt bij bijv. een priesterfeest.
Bron: Crompvoets, H. en J. van Schijndel (1991), Mééls Woordeboe:k. Meijel: Medelo.
ereboog , ereboage , ereboog.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
ereboog , ereboog , de , ereboog Mit feest hew een mooie erebaoge op ebouwd (Zdw)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
ereboog , [als eerbewijs opgerichte boog] , erebaoge , (zelfstandig naamwoord) , ereboog.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
ereboog , [ereboog] , ieërebaog , (mannelijk) , ereboog , De naober maakdje einen ieërebaog ane kirk.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal