elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: evenwicht

evenwicht , aevewich , onzijdig , evenwicht, zie het oudere: baalans.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
evenwicht , èvenwich , (zelfstandig naamwoord) , evenwicht.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
evenwicht , aevewich , aevewicht , (onzijdig) , evenwicht
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal