elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: excellent

excellent , ėkselènt , ėkselènter, ėkselèntste , excellent.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
excellent , excelent , bijwoord , 1. uitmuntend Dat peerd kwam excelent veur de dag (Ros), Hij hef op de mark een excelent vul kocht (Bei) 2. geweldig (Zuidwest-Drenthe, Midden-Drenthe) Hij hef excelent op zien mieter had (Hgv),
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
excellent , ekselent , bijvoeglijk naamwoord, bijwoord , heel erg goed
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal