elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: exerceren

exerceren , ėkserseiere , ėkserseierde, haet geëkserseiert , exerceren.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
exerceren , exerceren , zwak werkwoord, onovergankelijk , 1. exerceren 2. rondlopen (Zuidoost-Drents zandgebied) Mien va döt niks as exerceren en de kinder doet het wark (Sle)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
exerceren , eksersere , ekserseertj, ekserseerdje, ge-ekserseerdj , exerceren, oefenen , De sjötterie is aan ’t eksersere op ’t voetbalveldj. Det weurtj nog eksersere aan die täöfelkes, jóng!
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal