elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: fijnmalen

fijnmalen , fienmaale , maalde fien, haet of is fiengemaalt , fijnmalen.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
fijnmalen , fienmalen , zwak werkwoord, overgankelijk , (Zuidwest-Drenthe, Midden-Drenthe) = fijnmalen De koffie was fienmalen (Eri)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
fijnmalen , fienmaelen , werkwoord , fijnmalen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal