elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: flab

flab , flab , (onzijdig) , flabben , flabbe, dekenachtig watergewas, van daar noemt men het elders dekenvlag. Men vindt het hier in vele slooten, het is uitmuntend geschikt om hooiklampen te dekken, de rietdekkers plegen het veel te gebruiken, tot het vlechten van vorsten of nokken op de huizen. Misschien is het woord flabbe verwant met flep, een hoofddoek die de vrouwen in plaats van een muts plegen te dragen.
Bron: Bouman, J. (1871), De Volkstaal in Noordholland, Purmerend.
flab , flab , vlab , (flap) , (zelfstandig naamwoord onzijdig) , Zekere in de sloten groeiende plant. Dekenvlag, Lat. Conferva. In Holl. algemeen; zie VAN HALL, Landh. Flora 281. ‒ Vandaar flab vissen en flabben, flappen, flab uit de sloten opvissen, en flabvisser, de man, die dit werk verricht. || Den 2 Februari 1662 betaelt aen de flabvisser van 8 schuyte flab en 2 dage arbeytsloon 10 gld., Dijkb. Wormer. Me man is niet thuis, hij zou gaan flappen. ‒ Evenzo elders in N.-Holl. || Wert mede gekeurt ... te vlabben ende te krosen tegen den herfstschouwe (keur v. Heemskerk, a° 1659), LAMS 459. ‒ Het woord schuilt wellicht ook in de volgende benaming van stukken land onder Westzaan.|| Noch twee vlabstukken aende vaert, Polderl. Westz. III fº 59 (a° 1644). Het waren dan stukken land, waarop de uit het water gehaalde flab werd neergelegd.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
flab , flab , zelfstandig naamwoord de/’t , Brij-achtige, plantaardige massa in sloten.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
flab , flab , mannelijk , flabbe , flėbke , kwast, kwiebus.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
flab , flabbe , wier in de sloot. Zie ook: slabbe
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
flab , flabbe , zelfstandig naamwoord , de; groene waterplantenmassa
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal