elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: gaffelen

gaffelen , [met de gaffel werken] , gaffeln , het stroo op den dorschvloer met den gaffel opschudden; fig. = gereed maken, in orde brengen, en: iemand voor ’t lapje houden. Het Gron. gabbeln = spotachtig lachen, giegelen, ook Overijs., in Westf. gabbeln, enz. = spottend lachen. Oostfr. (Stürenb.): gabbeln, gaffeln, guffeln = onder elkander lachen, in zijn vuistje lachen; Kil. gabberen = boerten, schertsen. Volgens Halbertsma gijbelen, bij v. Dale = bedwongen lachen, giegelen, van giben, HD. gieben = opgesperden mond naar adem snakken, AS. gabban, IJsl. at gabba, Eng. to gib, Fransch gaber, gabeler.
Bron: Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift
gaffelen , gaffele , gaffelde, haet of is gegaffelt , met riek spitten.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
gaffelen , gaffeln , zwak werkwoord, overgankelijk , (Zuidwest-Drenthe, Zuidoost-Drents zandgebied, Midden-Drenthe, Kop van Drenthe) = 1. stro opschudden met de gaffel (Midden-Drenthe, Zuidwest-Drenthe) Jonges, wij bint veer keer aover de legge hen ewest, we mut eerst gaffeln (Ruw), IJ moet dat stro even gooud lös gaffeln (Gas), (fig.) Die boer gaffelt alles bij mekaor koopt alles wat er te koop is (Bor) 2. in orde brengen Wij zult dit wel veur mekaor gaffelen (Dwij), Dat moe’k nog gauw even terecht gaffeln (Gas) 3. bijbenen (Midden-Drenthe) Hie kun het haoste niet ofgaffeln (Eex) 4. iemand voor het lapje houden (dva)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
gaffelen , gaffelen , werkwoord , 1. met een tweetandige, houten vork opschudden, wegnemen 2. voor elkaar brengen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal