elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: gebeente

gebeente , gebeente , zelfstandig naamwoord , gebeente. t Kort gebeente, de kinderen
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
gebeente , gebiente , zelfstandig naamwoord ’t , Ook: beendergestel (verouderd) | Ze is foin van gebiente.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
gebeente , gebeinte , onzijdig , gebeente.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
gebeente , gebiente , het , Var. als bij bien = gebeente Te duveskaeter nog an toe! Barg joen gebiente, aans is het niet mèer van neude (Smi), Wee dien gebeinte, a’k die te pakken krieg (Bov)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
gebeente , gebiente , zelfstandig naamwoord , et; stevige benen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
gebeente , gebêênte , zelfstandig naamwoord , gebêêntes , gebeente, botten Hij is nogal zwaer van gebêênte Hij heeft nogal zware botten Wee je gebêênte! Pas op dat het niet nog eens gebeurt!
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
gebeente , gebinte , gebeente
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
gebeente , gebeinte , (onzijdig) , gebeente , In ’t loeaje kis(t)je inne crypte liktj ’t gebeinte van Hilsondis.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
gebeente , gebinte , zelfstandig naamwoord , gebeente; WBD III.1.1:27 'gebeente' = geraamte; Cees Robben - hier moet laoter mèn gebinte ruste; WBD III.1.1:28 'gebeente' = been, beenderen
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal