elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: geneuk

geneuk , geneuk , gedraal, getalm; ook = geklets, getwist, gehaspel; in Limburg = veel moeite.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
geneuk , geneuk , o , gedoe gedonderjaag, geklooi.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
geneuk , genäöks , onzijdig , volk van minder allooi; vervelend gedoe.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
geneuk , geneujk , zelfstandig naamwoord , deftig, voornaam volk. Waar ’t druk op de Nuuwjaorsresèpsie van de geminte? Nou, hil ’t geneujk was ’r! ’t Vurnaom van Beek dus. Ook wel: ‘t Gròòt.
Bron: Naaijkens, J. (1992), Dè’s Biks – Verklarende Dialectwoordenlijst, Hilvarenbeek
geneuk , geneuk , het , 1. geneuk 2. gezeur, gedonder (N:Sle) Daor haj het geneuk in de glazen
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
geneuk , geneúk , vervelende handeling van een ander. zie neúken.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
geneuk , geneuk , (Gunninks woordenlijst van 1908) gezanik
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
geneuk , geneuk , lawaai, ruzie, gedoe.
Bron: Luysterburg, J. e.a. (2007), Dialecten in het Zuidkwartier. Hoogerheide, Ossendrecht, Putte, Woensdrecht, Heemkundekring Het Zuidkwartier.
geneuk , geneuk , problemen, moeilijkheden. in de uitdrukkingen: “daor krèède geneuk meej”, “daar komen moeilijkheden van”, “’t ies daor altij geneuk”, “er zijn daar altijd problemen”, “ies’t nou klaor mitta geneuk?”, “is het nu afgelopen met dat geruzie/gerommel?”, “daor eddut geneuk al”, “daar beginnen de moeilijkheden al”, “wa d’n geneuk”, “wat een gedoe”, “we n’ôôrde n’n wôôp geneuk”, “we hoorden een hoop kabaal”.
Bron: Luysterburg, J. e.a. (2007), Dialecten in het Zuidkwartier. Hoogerheide, Ossendrecht, Putte, Woensdrecht, Heemkundekring Het Zuidkwartier.
geneuk , geneuk , moeite, flauwekul, trots , geneuk werd gebruikt als iemand vervelend was en men te kennen wilde geven dat men moest ophouden; houdoe geneuk = houd ermee op- houdoe geneuk en pest da jong nie zo = houd op en pest dat kind niet zo- daor h’k n’n hwôôp geneuk mee g’ad = daar heb ik veel moeite/werk/zorgen mee/om gehad- d’n dieje is zo rijk, die éé n’n hwôôp geneuk om z’n geld opgemokt te krijge = die is zo rijk, dat hij moeite moet doen om al z’n geld op te krijgen; geneuk hebben = dunk van zichzelf hebben, zich groter voordoen dan men is, zich meer voelen dan een ander
Bron: Melis, A. van (2011) Bikse Praot. Prinsenbeeks Dialectwoordenboek. Prinsenbeek: Heemkundekring ‘Op de Beek’
geneuk , geneuk , zelfstandig naamwoord , gedoe (Den Bosch en Meierij; Tilburg en Midden-Brabant; West-Brabant; Helmond en Peelland)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
geneuk , genäök , (onzijdig) , gedoe, vervelend gedoe , Mèt det genäök bereiks se ’t tieëngenuuevergestèldje!
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
geneuk , genäôk , genäök , gepruts, gedoe, moeizaam werk: det genäök mèt die knien bön ich meug – dat gedoe (werk) met die konijnen ben ik zat zie ook gemértel
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
geneuk , geneûk , genuuëk , zelfstandig naamwoord, onzijdig , eerste vorm Buitenijen (kerkdorpen rondom stadskern), Nederweerts, Ospels; tweede vorm Weerts (stadweerts); gedoe, gepruts, spul
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
geneuk , geneuk , zelfstandig naamwoord , "troep, rotzooi, lastig gedrag, aanstellerij; naajt em mar meej hil oew geneuk - Hoepel maar op met je hele troep. Ze heej veul geneuk bè der = Ze is erg verwaand; - innen zegelrink, die ‘k droeg vur ’t geneuk. (Naarus; ps. v. Bernard de Pont; in: Groot Tilburg 1941; CuBra); Hij [de pastoor op de preekstoel] hô 't over bloote nekken, vleeschkleurige kouskes, te duur kleer, polka haor enz., afijn, hij wô eigenlijk zeggen dè 't er vul te veul geneuk in de wereld is. (Kubke Kladder; ps. v. Pierre van Beek; NTC; Uit ‘t klokhuis van Brabant 5; 7 en 14-11-1929); Geneuk as de meenschen tegenswordig krijge dè's gewoonweg verschrikkelijk, ôk bij ons op 't dörp en de boerinnen gon er ôk al on mee doen! De gawe ketting mee 't kruis, die doen ze niemer aon... ph!... dè's vul te awerwets. De groote muts blijft in de kaast: die is te zwaor, daor krège ze vort koppent van - zeggen ze - en darrum zette ze liever 'n huudje op. Dè zô'n ding op hullieë kop net zô min vuugt as ne vulpenhaawer in 'nen boerenvisjeszak willen ze nie geleuven. (Kubke Kladder; ps. v. Pierre van Beek; NTC; Uit ‘t klokhuis van Brabant 5; 7 en 14-11-1929); ...en dorrum hè'k niks gezee mar meelijend in m'n eige gelaachen en gedocht: ""Geneuk, Kubke... niks as geneuk van veur tot aachter!"" (Kubke Kladder; ps. v. Pierre van Beek; NTC; Uit ‘t klokhuis van Brabant 5; 7 en 14-11-1929); Cees Robben - Dieje klôotveeger was òk niks vur jou; êene meej veul geneuk èn nat; Henk van Rijen - der is vusteveul geneuk in de wèèreld - rotzooi; WBD III.3.1:303 'geneuk' = bekakte praat; 301 'geneuk' = bluf; WBD III.1.4:170 '(veel geneuk hebben' = zich heel wat inbeelden; WBD III.1.4:174 'geneuk' = pralerij; 393 'geneuk op niks' = koude drukte; 404 'geneuk' = vervelend werk; Bosch geneuk - het hele zaakje; irriterend gedrag; Jan Naaijkens - Dè's Biks (1992) - geneujk zelfstandig naamwoord  - deftig, voornaam volk; C. Verhoeven - Herinneringen aan mijn moedertaal – GENEUK o., vooral gebruikt in de uitdrukking -  'hil 't geneuk' - het hele zaakje, de hele zwik, alles wat erbij komt kijken; meestal niet van waardevolle of gerespecteerde zaken gezegd. Los van deze combinatie betekent het woord ook wel: vervelend gedoe, irriterend gedrag. A.A. Weijnen; Onderzoek dialectgrenzen in Noord-Brabant (1937) - Op blz. 165 wordt 'geneuk' genoemd in een opsomming synoniemen van laast en dòls. (zie ook krt.95); Cornelissen & Vervliet - Idioticon van het Antwerpsch - 1899 -  GENEUK zelfstandig naamwoord o. - prulwerk, voddewerk; WBD 111.4.4)223 'geneuk' = iets kleins in zijn soort, ook 'neuk', 'neukding', 'neukepietje'; Haor GENEUK - ratteplan"
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal