elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: genot

genot , genòt , (onzijdig) , genot.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
genot , genut , nut en tevens genot, genoegen; genut van iets hebben, zegt men bv. van een’ tuin, niet slechts om het voordeel maar ook om het gerief en de genoegens welke hij overigens oplevert. Ommel. Landr. III, 89: dat genut daer van = de voordeelen er van. Het meervoud komt ook voor, bv.: de genutten wegen nijt tegen de lasten op = voor zoo iets moet men zich te veel opofferingen getroosten, ʼt genoegen en de voordeelen wegen niet zwaar genoeg.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
genot , genaot , onzijdig , genot.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
genot , genot , genut , genotten , Ook genut (Zuidoost-Drenthe, Midden-Drenthe, Veenkoloniën) = genot, profijt Met een tuun hej veul te doen, maor ij hebt ok de genutten der van (Odo), Hij mag der wel wat veur doun, hij hef het genot der ok van (Gie), Wij hebt veul genot van de tune had (Eri), Wat een genot! wat heerlijk (Eel), Dat kan ik wal gebroeken, daor kan ik nog wal genot van hebben (Zwig), Ze hebben het laand verkocht, maor dit jaor hebben ze de genutten er nog van (Vtm), Van dat stukkien land heb wij het genot (Pdh), Een stuk laand wordt wel verkoft zunder genot van de huur (Emm), zie ook genutten
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
genot , genòt , 1. genot; 2. gemak
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
genot , genot , genut , zelfstandig naamwoord , et 1. genot 2. het gebruik, de inkomsten
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal