elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: geraakt

geraakt , geraakt , voor beroerd, lam.
Bron: Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.
geraakt , gerocht , gerogchen , geraakt. Deze vorm van het verleden deelwoord is bij de minder beschaafde klasse zeer gebruikelijk. Ook in Zeeland komt hij voor. Zie De Jagers Archief II, bl. 62. Vroeger bezigde men als imperfectum van raken den vorm rocht. Zoo schrijft Cats in het Huwelijk (Uitg. bij A. ter Gunne, IV, bl. 79): ‘Een jongen, die een hond eens dapper wilde treffen, / Vermits hij voor het huis niet af en liet te keffen, / Rocht juist zijns vaders wijf, en, met dat hij het wist, Zoo riep hij tot het volk: ‘het is niet al gemist.’
Bron: Bisschop, W. (1862), ‘Het Dordsche taaleigen. Bijdrage tot de kennis der Hollandsche dialekten’, in: De Taalgids 4, 27-48.
geraakt , geraak , gekwetst.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
geraakt , geràkt , gepikeerd: gij bent ók gaúw geràkt, jij bent ook snel gepikeerd.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
geraakt , geraekt , raekt , bijvoeglijk naamwoord , beledigd, gegriefd
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
geraakt , gerakt , beledigd, gepikeerd
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
geraakt , gerakt , getroffen (schieten)
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
geraakt , gerakt , gerokt , ontstemd, geraakt , Dur die beleejdeging wâr ik flink gerakt. Door die belediging was ik flink ontstemd.
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
geraakt , geròkt , bijvoeglijk naamwoord , geraakt; WBD III.1.4:227 'geraakt' = boos
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal