elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: hallo

hallo , hallou , hallo.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
hallo , allo , (Kampen) in: now allo dan, of: now allo eur ‘tot ziens’
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
hallo , alloe , tussenwerpsel , hela, hallo (uitroep bij het wegjagen of als waarschuwing) Alloe! Uit de weeg, kijk uit! Hela, aan de kant, kijk uit!
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal