elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: handelwijze

handelwijze , hanjelwies , mannelijk , hanjelwieze: handelwijze.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
handelwijze , andelwîêze , handelwijze. Gunninks woordenlijst van 1908: ’t Is gin menier van ändelwîêze ‘het is geen manier van doen’
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
handelwijze , haandelwieze , haandelswieze , zelfstandig naamwoord , de; handelwijze,de; manier van doen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal