elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: huurboekje

huurboekje , huurbouktje , in geschrifte huurboekje; het zakboekje waarin de ontvangst der vaste huur en der geschenken, enz. wordt aangeteekend door den eigenaar, en den meier tot kwitantie dient. Zie: beklemrecht, en: inbouken.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
huurboekje , huurbuikske , onzijdig , huurbuikskes , huurboekje.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal