elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: huzaar

huzaar , hoezaar , mannelijk , hoezaare , huzaar.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
huzaar , huzaar , de , (Zuidwest-Drenthe, zuid) = huzaar Bij de huzaren dienen(Hav)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
huzaar , huzaor , huzaar , zelfstandig naamwoord , de; huzaar
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal