elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: iedere keer

iedere keer  , eederskier , idderskier  , ieder keer.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
iedere keer , iederskér , iedere keer (Telkens weer.)
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
iedere keer , jeedẹskeer , iedere keer.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
iedere keer , [telkens] , edere kieër , ederskieër , telkens, elke keer , ’t Is ouch ederskieër ’t zelfdje mèt dich!
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
iedere keer , ederskiër , telkens ook edeskiër
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
iedere keer , ederskieër , edeskieër , bijwoord , iedere keer; edere kieër iedere keer
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
iedere keer , idderskie~r , iedere keer; elke keer; telkens
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal