elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: inbeelden

inbeelden , inbeeln , werkwoord, zwak, wederkerig , zich voorstellen. Zik wat inbeeln, een hoge dunk van zichzelf hebben
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
inbeelden , ibilje , biljde in, haet of is igebiljt , zich inbeelden. ’nen Igebiljde gėk: een ingebeelde kwast.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
inbeelden , inbeelden , zwak werkwoord, wederkerend , inbeelden Het is niet waor ij beeldt je wat in (Oos)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
inbeelden , inbilden , inbeelden, zich voorstellen.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
inbeelden , inbelen , werkwoord , 1. inbeelden: van een hersenschim, overdreven angstvoorstelling 2. verwaand zijn
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
inbeelden , inbilde , 1. inbeelden; 2. zich iets voorstellen
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
inbeelden , inbilde , inbeelden
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
inbeelden , inbeelje , beeltj zich in, beeldje zich in, ingebeeldj , zich inbeelje, inbeelden , Doe mós dich mer niks inbeelje. Waat beels se dich in!
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
inbeelden , inbieële , werkwoord , zich -, verbeelden (zich), vermoeden
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
inbeelden , inbilde , zwak werkwoord , inbilde - bilde(n) in - ingebild , inbeelden; WBD III.1.4:19 'inbeelden','zich/zijn eigen iets inbeelden' = zich inbeelden; Cornelissen & Vervliet, Idioticon van het Antwerpsch 1899: ;  INBELDEN wdkr.ww. - in beelden: Gij beldt oe van alles in.
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal