elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: indelen

indelen , indeile , deilde in, haet of is ingedeilt , indelen.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
indelen , indielen , zwak werkwoord, overgankelijk , indelen Hij is bij dat groepien in edield (Bro), Dat hoes is niet praktisch indield (Sle)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
indelen , indielen , indelen , werkwoord , 1. indelen: in bep. delen 2. indelen bij een groep
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
indelen , indêêle , werkwoord , dêêl in, dêêlde in, iñgedêêld , indelen
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal