elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: ingang

ingang  , ingank , ingang.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
ingang , ingank , mannelijk , ingèng , ingèngske , ingang.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
ingang , ingang , de , ingangen , 1. ingang Ie mouten ons bie de ingang mor even wachten (Vtm), Met ingang van die daotum (Dwi), De ingang van de zaol was aachter (Row), De ingaank was te smal veur de auto (Die) 2. plaats, waar kerkgangers voor de dienst naar toe gingen om de stoof te halen of het paard te stallen (Zuidoost-Drents zandgebied, Zuidwest-Drenthe, noord, Midden-Drenthe) Aw eerder hen de kerk gungen, haw bij Derk Eising de ingang (Sle), Bij die lui daor vlak bij kerk hebt wij de ingang (Vri) 3. (veend.) het vrijmaken van de ruimte voor een veenbank, zodat men kon beginnen te graven (Zuidoost-Drents veengebied, Veenkoloniën) ‘In een veenput moest een ingang worden gegraven, een put van 5 meter bijv. en van ong. 1 meter om voor de volle breedte van de veenkuil te komen. Bij die ingang kreeg je van de baas omstreeks 1900 een ingangsmaatje, wat na W.O. niet meer voorkwam’ (Eri), Een ingang graven (Klv), zie ook bij ansnieden
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
ingang , ingang , ingaank , zelfstandig naamwoord , de; ingang
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
ingang , iéngaank , zelfstandig naamwoord mannelijk , iéngeng , iéngengske , ingang , iéngaank
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
ingang , [opening] , ingank , (zelfstandig naamwoord) , ingang, intree.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
ingang , ingank , (mannelijk) , ingang
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal