elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: ingraven

ingraven , igraave , grouf in, haet of is igegraave , ingraven.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
ingraven , ingraven , sterk werkwoord, overgankelijk , ingraven Zij waren an het paolen ingraven (Bov), Wij hebt de wagen in egraven, het peerd trekt hum der wel uut vastzitten (Zdw)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
ingraven , ingreven , werkwoord , beginnen te vervenen met een bep. perceel
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal