elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: inschrijven

inschrijven , inschriiven , schreef in, ineschriieven , inschrijven, in ondertrouw gaan. Ze hebt hen inschriiven ewiäst: ze zijn in ondertrouw gegaan.
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
inschrijven , insjrieve , sjreef in, haet of is ingesjreeve , inschrijven.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
inschrijven , inschrieven , sterk werkwoord, overgankelijk , 1. inschrijven Ik moet mij nog inschrieven laoten in de gemiente (Sle), ...veur een cursus (Dro), IJ mugt mij wal as lid inschrieven (Scho), Wil ie ook nog op det laand inschrieven een bod doen (Ruw), Houveul annemers zulden er inschreven hebben? (Row) 2. in ondertrouw gaan De jongelui hebt hen inschrieven west (Dwi) 3. voor de dienstkeuring gaan (Midden-Drenthe, Zuidwest-Drenthe, noord) Jopk mus hen inschrieven en hie is gooudkeurd (Eex)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
inschrijven , inskrîêven , 1. inschrijven; 2. in ondertrouw gaan
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
inschrijven , inschrievm , ondertrouwen. Eers um de pepiern tegange, ’n paer daegn laeter inschrievm en dan veertien daegn laeter trouwm.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
inschrijven , inschrieven , werkwoord , 1. inschrijven van post, mededelingen, officiële aangiften e.d. 2. zich inschrijven, iemand als lid e.d. inschrijven 3. inschrijven op iets dat men wil kopen, leveren, bouwen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
inschrijven , [aanmelden] , inskrieven , (werkwoord) , inschrijven.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
inschrijven , [in ondertrouw gaan] , inschrieven , in ondertrouw gaan.
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
inschrijven , inschrie~ve , inschrijven
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal