elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: insgelijks

insgelijks , insgelieks , (= insgelijks). Op het toewenschen van: gezondheid! of: gouie rais! luidt het gewone wederwoord (waar de omstandigheid het medebrengt): insgelieks = wij wenschen u hetzelfde toe. Het Oostfriesch heeft in ʼt zelfde geval: insgelîk. (Overigens wordt het woord niet gebruikt, maar daarvoor: ook zoo, net zoo wel.)
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
insgelijks  , insgelieks , insgelijks.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
insgelijks , insgelieks , ingelijks, zie ook: van’s gelieke.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
insgelijks , insgelieks , insgeliek, insgelieken , bijwoord , Ook insgeliek (Veenkoloniën), insgelieken (oz) = evenzo, insgelijks Hij dacht der insgelieks over (Ros), Ik wens joe een zalig en goud neijoor. Insgelieks (Bov), Gelukkig neijoor. Ik wens die insgelieks (Erf), Smakelijk eten. Insgelieks (Flu)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
insgelijks , insgelieks , ansgelieks, umsgelieks , (Kampen, Kamperveen) hetzelfde. Ook: ansgelieks, umsgelieks (Kampereiland)
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
insgelijks , insgelieks , iensgelieks, eensgelieks , bijwoord , 1. insgelijks, o.m. als antwoord op een nieuwjaarswens 2. hetzelfde graag voor mij: met name gezegd wanneer er frisdrank of een borrel wordt ingeschonken en men graag hetzelfde wil drinken als de ander
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
insgelijks , insgelieks , (bijwoord) , ingelijks.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
insgelijks , insgelieks , insgelijks, zie ook vansgelieke
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
insgelijks , insgelieke , insgelijks, van hetzelfde ook vansgelieke
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
insgelijks , insgeliêke , bijwoord , evenzo, insgelijks
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
insgelijks , insgelèèks , bijwoord , Henk van Rijen:  insgelijks, eveneens, van hetzelfde; WNT INSGELIJKS - evenzoo, evenzeer, eveneenz
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
insgelijks , insgelie~ks , hetzelfde
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal