elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: inslikken

inslikken , insloeken , zie sloeken *.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
inslikken , insjlikke , sjlikde in, haet of is ingesjlik , inslikken.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
inslikken , insloeken , sterk werkwoord, overgankelijk , inslikken Hie sleuk zien woorden weer in (Sle)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal