elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: insteken

insteken , insteken , (sterk werkwoord, transitief) , Zie de wdbb. || ’En nuwe roed insteken (een nieuwe molenroede in de as steken). ’t Zel wet ophalen mit die weeg (wand), die buurman in’estoken het: ’t benne allegaar hartige delen (planken met scheuren).
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
insteken , insjtaeke , sjtouk in, haet of is ingesjtaoke , insteken; inzouten van boter en dergelijke; inschrijven voor aanneming van werk of leverantie.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
insteken , insteken , sterk werkwoord, overgankelijk , insteken Draod instekken is niet makkelijk (Pdh), Hij hef er nogal wat geld insteuken (Wsv), Erpel insteken instikken poten met de aardappelboor (Sle)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
insteken , insteken , insteken
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
insteken , instikken , werkwoord , 1. in iets steken, ook in zinnen als Hi’j stikt zien neuze overal in hij bemoeit zich overal mee 2. beginnen te vervenen met een bep. perceel
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
insteken , iñgestoke , bijvoeglijk naamwoord , gearmd Ze liepe ingestooke te hosse Ze liepen gearmd te dansen en te springen
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
insteken , instèken , (werkwoord) , insteken.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
insteken , insteeke , sterk werkwoord , insteken; WBD 'instêêke' (II:1166) - insteken (= vademen: een draad door het oog van een naald halen)
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal