elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: interessant

interessant , interzant , (intressant), zooveel als: eigenbelangzuchtig, grenzende aan: inhalig, schraapzuchtig; tegengestelde van: vrijgevig, toegevend in geldzaken. – Ook met de beteekenis van: brutaal, boos.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
interessant , interessant , (bijvoeglijk naamwoord) , Zie de wdbb. – Ook assurant, indringerig. || ’t Is ’en interessante vent. Ze is altijd zo interessant.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
interessant , interessant , Egoïstisch.
Bron: Draaijer, W. (2e druk 1936), Woordenboekje van het Deventersch Dialect, Deventer: Kluwer.
interessant , [gierig] , interessant , gierig, inhalig (1905).
Bron: Beets, A. (1954), ‘Leidse woorden en uitdrukkingen’, in: Bicker Caarten, A. (red.), Leids Volksleven, Leiden: Sijthoff
interessant , intersant , bijvoeglijk naamwoord , 1. Interessant. 2. Vreemd, zonderling. | Ik vind ’t maar ’n intersante bedoening. 3. Astrant, opdringerig. Zegswijze ’n intersante skrok, een grote schrok.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
interessant , intresant , intresanter, intresantste , interessant.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
interessant , interessant , intersant , bijvoeglijk naamwoord, bijwoord , Ook intersant = interessant Dan neme wij wat aans wat intersanter is (Hol)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
interessant , interessaant , bijvoeglijk naamwoord, bijwoord , interessant
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
interessant , interessant , bijvoeglijk naamwoord , [O] indringend, nieuwsgierig Ze is altijd zôô interessant, ze wil alles weete Ze is altijd zo nieuwsgierig, ze wil alles weten
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
interessant , intersâânt , interessant.
Bron: Luysterburg, J. e.a. (2007), Dialecten in het Zuidkwartier. Hoogerheide, Ossendrecht, Putte, Woensdrecht, Heemkundekring Het Zuidkwartier.
interessant , intersant , interessant
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
interessant , interesaant , bijvoeglijk naamwoord , "belangwekkend, interessant, in ouder Tilburgs vooral gierig; De betekenis 'gierig' is afgeleid van het Franse intérêt, (eigen)belang; N. Daamen - handschrift 1916 - ""interessaant - 't is nen intressaante vent (gierig, hebzuchtig)""; Kees en Bart (krantenrubriek ca. 1930):  intersaant, intersaanter = interessant(er); Van Delft - ""Een interessaant wijf"" is een vrouw die zuinig is, op het gierige af. (Nwe. Tilb. Courant; Van Vroeger Dagen afl. 109; 13 april 1929); Van Delft - ""Het is 'ne freete (trotsche, hoovaardige, fatterige) meensch, da kan d'm aanzien, mar zij is zó'n interessaant (gierig) wijf, da ze 'n dubbeltje deur zou bijten, al was 't dè ze van ouwerdom op d'r taandvleesch liep"", sprak de een en de ander antwoordde gevat met de woordspeling: ""Dè doen nou al d'r bessems (bezems) en vegers al."" Dit is: Die trotsche man had dus een gierige vrouw en de bezems werden versleten tot op het hout. (Nwe. Tilb. Courant; Van Vroeger Dagen afl. 108; 6 april 1929); Van Delft - ""Wè iesse toch interessant tot oppene cent"", zegt de groenteman, die z'n knolraap verkocht heeft en bij het teruggeven een halfje tekort komt, waarvoor de zorgzame huismoeder nog gauw een appeltje van z'n kar grist, om toch zeker niets te kort te komen.(Nwe. Tilb. Courant; Van Vroeger Dagen afl. 110; 20-04-1929); En toen ie grotter wier, ies ie zo gierig geworre, zonne vrak, zo interessaant, zonne pin, zo gierig as de naacht. (A.J.A.C. van Delft, uit: ‘Toen Tilburg nog dorps was: Een heel typisch dialect’; Nieuwe Tilburgsche Courant, 17 juli 1956); Pierre van Beek – Een goede eigenschap daarentegen is zuinigheid. Voor zuinig bezitten we ook 'n eigen woord en wel ""interessaant"". We hoorden het vooral gebruiken met betrekking tot een vrouw. Zo is een ""interessaant wijf"" een zuinige vrouw. (Tilburgse taalplastiek 7 Nieuwe Tilburgse Courant – zaterdag 18 maart 1950); Cees Robben – Hij zeej dôôdgemoedereerd dek unne interessaante meens zèèè... (19591107); Cees Robben – ’t Was unne bekaampige meens.. vuil en interessaant.. (19691107); Cees Robben – Ik heb nog nôôt unne interessaantere meens gezien as die daor lôôpt... Gierig.. vuil.. van den haauwvaast.. eene van penning zistien... (19840127; PM - enen intersaante meens- iemand die steeds op eigen voordeel uit is. Cornelissen & Vervliet, Idioticon van het Antwerpsch 1899: ;  INTRESSANT - eigenbelangzuchtig, inhalig, op zijnen interest uit, schraapzuchtig. Opprel - interessant - Zie de wdbb. Ook in de bet. 'indringerig' en 'inhalig'."
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal