elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: inzouten

inzouten , izaute , zautde in, haet of is igezaute , inzouten; betaald zetten. Dat kénste dich izaute: daar kun je het mee doen.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
inzouten , inzolten , in de pekel leggen, b.v.: vlees, bonen enz..
Bron: Bos-Vlaskamp, G. e.a. (1994), Olster woorden, Olst.
inzouten , inzolten , sterk, zwak werkwoord, overgankelijk , 1. in het zout zetten Hutspot wör vrouger inzolten in het vat (Eev), Het zwien wur in de kuup inzolt (Wed) 2. (wederk.) het opgeven (Zuidoost-Drents veengebied, Midden-Drenthe, Kop van Drenthe), zie ook opzolten 3. met sneeuw inwrijven Zie haren hum even goud inzolt op het schoulplein (Bco), zie ook inpepern
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
inzouten , inzoolten , werkwoord , inzouten
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
inzouten , [pekelen] , inzolten , (werkwoord) , inzouten, in de pekel leggen (van bijv. vlees, bonen).
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
inzouten , inzaote , werkwoord , pekelen
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal