elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: jaarmarkt

jaarmarkt , jaormert , mannelijk , jaormerte , jaarmarkt.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
jaarmarkt , jaormèrt , markt die elk jaar op een vaste tijd wordt gehouden.
Bron: Crompvoets, H. en J. van Schijndel (1991), Mééls Woordeboe:k. Meijel: Medelo.
jaarmarkt , jaormark , de , jaarmarkt De Rolder mark en die andere marken zint jaormarken (Sle), De Zweler jaormark (Pdh)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
jaarmarkt , jaormark , jaormaark, jaormaat , zelfstandig naamwoord , de; markt die jaarlijks en op een bep. vaste tijd wordt gehouden
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
jaarmarkt , jöörmärkt , jöörmärk , (zelfstandig naamwoord) , jaarmarkt.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
jaarmarkt , jôrmèrt , jaarmarkt
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
jaarmarkt , [jaarmarkt] , jaormert , (vrouwelijk) , jaarmarkt
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
jaarmarkt , jaormêrrentj , jaormêrretj , zelfstandig naamwoord, mannelijk , jaormêrrendje/jaormêrretje , tweede vorm Nederweerts; jaarmarkt
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal