elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: jodenkerk

jodenkerk , [synagoge] , jeudnkerk , sinagoge. ’t Liekt hier net op ’n Jeudnkèrk = ieder is tegelijk aan het woord.
Bron: Meijer, J. (1984). Tolk van ’t Olle Volk – Joods Supplement op het Nieuw Groninger Woordenboek van K. ter Laan. Heemstede
jodenkerk , juddekirk , vrouwelijk , juddekirke , synagoge.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
jodenkerk , jeudenkerk , de , (Zuidwest-Drenthe, Zuidoost-Drenthe) = 1. synagoge (Zuidoost-Drents veengebied, Zuidwest-Drenthe), Het is net een jeudenkaarke zij zingt aachter mekaer an (Dwi), Het is net een jeudenkaarke drukke praterige bedoening (Hgv) 2. hoop lawaai (Zuidoost-Drents zandgebied, Zuidwest-Drenthe, zuid)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
jodenkerk , joodekerk , uitdrukking , ’t Lijkent hier wel een joodekerk Wordt gezegd als iedereen door elkaar praat
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
jodenkerk , joedekërk , zelfstandig naamwoord vrouwelijk , joedekërke , joedekërkske , synagoge , (vero.) VB: Ién 'nnen iénham van de Deepsjtraot ién Èisde hèt vreuger 'n joedekërk gelëge.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
jodenkerk , jeudenkärke , (zelfstandig naamwoord) , synagoge (sjoel), die van 1746 tot 1758 in de Oude Munt aan de Bitterstraat stond en daarna in de Librije aan het Broerenkerkplein kwam. Omdat de joodse gemeente groeide werd een nieuwe synagoge gebouwd in de Schoutensteeg (vanaf 1989 Samuel Hirschstraat, vernoemd naar opperrabbijn S.J. Hirsch). Op 21. juli 1899 werd de nieuwe synagoge ingewijd.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
jodenkerk , jóddekêrk , jodenkerk , Ás ’t mèr wor is zegge ze in de jóddekêrk. Als het maar waar is, zeggen ze in de jodenkerk. Het drukt twijfel uit over wat iemand beweert.
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal