elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: kaalslag

kaalslag , kaalsjlaach , mannelijk , kaalsjlaech , kaalslag.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
kaalslag , kaalslag , de , plek, waar alles is weggekapt of het wegkappen zelf Der stiet een hert op de kaalslag (Coe), Nou de ieken der of bint is het wel kaalslag (Mep), ...kaelslag (Die)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal