elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: kerkenwerk

kerkenwerk , kerkewark , de werkzaamheden en leveringen aan eene kerkvoogdij ten behoeve der kerkelijke gebouwen; van ’t joar het die holtkooper (smid, timmerman, varver) ’t kerkewark.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
kerkenwerk , kirkewėrk , onzijdig , precies en secuurwerkje. Dat is gei kirkewėrk: dat hoeft niet met zoveel zorg te gebeuren.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
kerkenwerk , kaerkewaerk , da’s gen kaerkewaerk: dát hóf ni zoa precies.
Bron: Kuipers, Cor e.a. (1993), Zò bót ás en hiëp. Plat Hôrster, Horst.
kerkenwerk , kêrkewêrk , zelfstandig naamwoord, onzijdig , kêrkewêrkse , secuur werk
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal