elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: Kerstavond

kerstavond , kasaovend , kasäovendjen , Kerstavond. De kinderen zingen dan een liedje, dat aldus begint: “Kasäovendjen, / kasäovendjen, / mîn môder bakt ʼn wäofeltjen.”
Bron: Draaijer, W. (1896). Woordenboekje van het Deventersch Dialect. ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff
kerstavond , korsavet , In deuze korsavende, In h. en op str. 115; Korsavond, Gew. Weuw. 3, 21; mitte korsemis.
Bron: Beets, A. (1927), ‘Utrechtsche Volkswoorden en Volksgezegden’, in: Driemaandelijksche bladen 22, 1, 1-30, 73-84. Groningen
kerstavond , [avond voor of van eerste kerstdag] , kasaovend , kasäovendjen , Kerstavond. De kinderen zingen dan een liedje, dat aldus begint: Kasäovendjen, kasäovendjen, mîn môder bakt ’n wäofeltjen.
Bron: Draaijer, W. (2e druk 1936), Woordenboekje van het Deventersch Dialect, Deventer: Kluwer.
kerstavond  , kersaovend , kerstavond.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
Kerstavond , Krisaovent , mannelijk , Kerstavond.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
kerstavond , kesoamd , kerstavond.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
kerstavond , käsövenpien , kerstavond
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
kerstavond , kâsaomd , kerstavond.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
kerstavond , kastaovend , kestaovend , zelfstandig naamwoord , de; kerstavond, nl. avondvan de eerste of tweede kerstdag
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal