elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: keurhout

keurhout , keurhout , onzijdig , keurhout (door handvest of verordening beschermde houtgewassen). Volgens de Graetheiderechten, door koning Swentibold geschonken aan veertien omliggende kerspelen (waaronder ook Sittard), mocht geen keurhout gekapt worden, daartoe behoorden o.a. beuk, eik
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal