elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: kiezelsteen

kiezelsteen , kizzelsjtein , mannelijk , kizzelsjtein/keizelsjtein , kizzelsjténke/keizelsjténke , kiezelsteen.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
kiezelsteen , kielstien , kietelstien , de , (Zuidwest-Drenthe, zuid, Zuidoost-Drents zandgebied). Ook kietelstien ( Zuidoost-Drents zandgebied) = glad kiezelsteentje waarmee kinderen elkaars rug bewerkten; dat gaf een gevoel van kietelen
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
kiezelsteen , kiezelstien , de , kiezelsteen Grind bestaot uut kiezelstienties (Smi)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
kiezelsteen , kiezelstien , zelfstandig naamwoord , de; kiezelsteen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
kiezelsteen , kietelkaai , kiezelsteen. ook “kiedelkaai”en “kielekaai”.
Bron: Luysterburg, J. e.a. (2007), Dialecten in het Zuidkwartier. Hoogerheide, Ossendrecht, Putte, Woensdrecht, Heemkundekring Het Zuidkwartier.
kiezelsteen , kezelstein , (mannelijk) , kiezelsteen , Ei kezelsteinke inne sjoe höbbe.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
kiezelsteen , keêzelsteinkes , (verkleinwoord, meervoud) kiezelsteentjes
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal