elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: kinderhand

kinderhand , kénjerhanjt , vrouwelijk , kénjerhènj , kénjerhènjtje , kinderhand.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
kinderhand , kinderhand , de , kinderhand *Een kienderhaand is gauw evuld (Hol), ...hej gauw vol (Eex)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
kinderhand , kienderhaand , zelfstandig naamwoord , de; kinderhand
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal