elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: kinderjaren

kinderjaren , kénjerjaore , kinderjaren.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
kinderjaren , kinderjaoren , meervoud , kinderjaren Ik weet dat nog oet mien kinderjaoren (Gro), Hie komp nog weer in zien kinderjaoren hie is nog jong naor zien aolder weg soort tweede jeugd (Sle)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
kinderjaren , kienderjaoren , zelfstandig naamwoord , mv.; kinderjaren
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
kinderjaren , kinderjören , (zelfstandig naamwoord) , kinderjaren.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
kinderjaren , kinjerjaore , kinderjaren , De kinjerjaore zeen de sjoeanste jaore.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
kinderjaren , kènderjaore , zelfstandig naamwoord , samenstelling uit meervoud van ‘kènd’, kind, en meervoud van ‘jaor’, jaar. kinderjaren; Cees Robben – ’k Denk wir aon m’n kènderjaoren... (19560512)
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal