elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: kindskorf

kindskorf , kinsjkörf , mannelijk , kinsjkörf , kinsjkörfke , luiermand.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
kindskorf , kiensenkörf , kienskörf , zelfstandig naamwoord , de; kleine korf
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
kindskorf , kindjskôrf , zelfstandig naamwoord, mannelijk , babyuitzet, luiermand
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal