elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: kit

kit , kit , (vrouwelijk) , kitten , kroeg, gemeene herberg. Hij kruipt in alle kitten.
Bron: Bouman, J. (1871), De Volkstaal in Noordholland, Purmerend.
kit , kit , ket , (zelfstandig naamwoord vrouwelijk) , Zie de wdbb. – 1) Kan. Vooral in de samenst. oliekit. Blikken, dikwijls verlakte tuitkan voor olie. Synon. klik en klit; zie aldaar. 2) In deze zin ook ket. Wateremmer. – Ook elders in Holland.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
kit , kitje , onzijdig , kitje , bargoens: gevangenis.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
kit , hij kan wel een kit aan , uitdrukking, die gebruikt werd om aan te geven dat iemand stevig kon drinken. Een kit is een maat van 10 of 20 liter.
Bron: Feelders, Paul (1991), ‘Van gistkladder en ouwetijer. Iets over het Schiedamse dialect’, in: Scyedam, het blad van de historische vereniging 17, 4-12
kit , kit , zelfstandig naamwoord , bos griendhout met een lengte van 125 cm; er gingen 104 stokken in een bos (LPW: IJss) Zie het artikel De griendcultuur rond IJsselstein in hoofdstuk 5.
Bron: Scholtmeijer, H. (1993), Zuidutrechts Woordenboek – Dialecten en volksleven in Kromme-Rijnstreek en Lopikerwaard, Utrecht
kit , kit , de , kit De kachel ’s winters ansmeren mit kit (Schn)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
kit , kit , zelfstandig naamwoord , de, et (bet. 2); 1. kolenkit 2. soort lijm door bijen gemaakt en toegepast
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
kit , kit , wateremmer (W.-Veluwe).
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
kit , kit , politie; afkorting van ‘granderekit’
Bron: Oudenaarden, Jan (2015), Wat zeggie? Azzie val dan leggie! Aspecten van het dialect van Rotterdam, Rotterdam.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal