elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: klaarkomen

klaarkomen , klaorkómme , koum klaor, is klaorgekómme , klaarkomen.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
klaarkomen , klaorkommen , sterk werkwoord, onovergankelijk , 1. klaarkomen Wij bint nog net op tied klaorkommen (Wijs), Rainder zien bol kan ook niet klaorkommen (Eev) 2. tot een akkoord komen Aj klaor ekomen bint mit de koopman dan is de haandel an egaone (Wsv), Wij hebt lange overlegd maor bint toch klaorkommen (Zwig), zie ook klaorworden
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
klaarkomen , klaorkommen , werkwoord , 1. gereedkomen met z’n werk, een activiteit 2. tot een orgasme komen 3. tot een akkoord komen 4. rijp worden voor de slacht 5. genezen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
klaarkomen , klöörkommen , (werkwoord) , klaarkomen.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
klaarkomen , klôrkomme , gereedkomen, klaarkomen
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
klaarkomen , klaorkómme , werkwoord , kum(p)tj klaor, kwaam klaor, klaorgekómme , klaarkomen ook vaerdig kómme, aan zien gereef kómme
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal