elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: klagen

klagen , klagen , (zwak werkwoord) , klagen; klagen en klîmen, jammeren.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
klagen , klagen , (zwak werkwoord) , klagen, schreeuwen; de haze klaget al, de haas schreeuwt, hij zit in ’t nauw.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
klagen , kluig , (Goorecht) = kloug (Oldampt) = kloagde (Ommelanden) = klaagde.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
klagen  , klage , klagen. Struuk oet de aerd klage, buitengewoon klagen.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
klagen , kläägen , zwak werkwoord , klagen
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
klagen , klaang , werkwoord, zwak , klagen
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
klagen , klâges , v , klagen ’k Hé gén klâges Ik heb niets te klagen.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
klagen , klage , werkwoord , in de zegswijze klage en klieme, dubbelzegging voor klagen.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
klagen , klaage , klaachde, haet geklaach , klagen. Klaage mit gezónj bein: klagen zonder reden.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
klagen , klaages , klachten. Gei klaages: geen redenen tot klagen; geen klachten.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
klagen , klaeng , klaeng, eklaegd , klagen.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
klagen , klagen , klaegen, klaogen , sterk, zwak werkwoord, onovergankelijk , (Zuidoost-Drenthe, Zuidwest-Drenthe, zuid, Midden-Drenthe). Ook klaegen (Zuidwest-Drenthe, noord), klaogen (Noord-Drenthe) = klagen Aover het weer how de leste dagen niet te klagen (Ruw), Hie kleug nooit klaagde nooit (Eex), Gien ein hef tegenwoordig wat te klaogen niemand heeft reden tot klagen (Nor), Hij klag stein en bein (Pei), Klagen as Jeremia (Ruw), ...een aol jeude (N:Sle) *As boeren nait meer klaogen / En pestoors nait meer vraogen / Den is de wereld ten ende (Vtm)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
klagen , klagen , klagen
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
klagen , klaoge , klagen , Klaoge meej gezónde been. Klagen met gezonde benen. Klagen als men geen reden heeft.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
klagen , klaegen , werkwoord , 1. door pijn of verdriet klagelijke geluiden doen horen 2. klagen over iets, z’n klachten over iets uiten, bijv. klaegen en knarpen gien gebrek het is één en al gejammer en gezeur
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
klagen , klaoge , werkwoord , klaogde, geklaog, klaogenterre , klagen , VB: Ich heb neet te klaoge uuüver m'n keender.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
klagen , klaoge , klagen.
Bron: Luysterburg, J. e.a. (2007), Dialecten in het Zuidkwartier. Hoogerheide, Ossendrecht, Putte, Woensdrecht, Heemkundekring Het Zuidkwartier.
klagen , klôge , klâge , klagen
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
klagen , klage , klaagtj, klaagdje, geklaagdj , klagen , Klage mèt gezónj bein: geen reden hebben om te klagen.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
klagen , klage , werkwoord , klagen
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
klagen , klaoge , zwak werkwoord , klagen; B klaoge - klaogde - geklaogd; MP gez. Klaoge meej gezónde bêen. Cees Robben: tis godgeklaogd; WBD III.3.1:275 'klagen' = idem; Bont zw.ww.intr. - klagen
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal