elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: klager

klager , klagers , zelfstandig naamwoord meervoud , in de zegswijze klagers hewwe gien noôd (pochers hewwe gien broôd), velen klagen van weelde (anderen maskeren hun armoede door gepoch).
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
klager , klaager , mannelijk , klaagesj , klager.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
klager , klager , klagerd , de , klagers , Var. als bij klagen = iemand die voortdurend klaagt Een klaegerd knaarperd hef altied wat te klaegen (Wsv) *Klaogers gien nood, pochers gien brood (Eex)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
klager , klaogers , klagers , Géij zit aalté te klaoge, mér klaogers hébbe ginne nóód, daor gôn we van ût. Hij zit altijd te klagen, maar klagers hebben geen nood, daar gaan we van uit.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
klager , klaeger , klaegerd , zelfstandig naamwoord , de; iemand die z’n klachten uit
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
klager , klaoger , zelfstandig naamwoord mannelijk , klaogers , - , klager
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
klager , [iemand die klaagt] , klôger , klager , Klôgers gin noôd én zwètsers gin broôd. Klagers geen nood en zwetsers geen brood.
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
klager , klaoger , zelfstandig naamwoord , klager; Henk van Rijen: òn klaogers gin nôod, òn zwètsers gin brôod - geen medelijden met klagers en snoevers (ontspoord spreekwoord! WS)
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal